اندراین فضای شلوغ شهر
جای یک نگاه توخالی است
گرچه حس می کنم تو را امّا
اشک از چشمان من جاری است 

ادامه مطلب

از نگاه تو درک کردم من

حبّ دنیا همش بازی است

یک نگاه تو بهتر از دنیاست
یک نگاه تو عشق بازی است
ثروت و شهرت و مستی پول 
همه اش در نگاه تو فانی است
این حقیقتی است در قلبم 
تا ابد عشق تو باقی است

شاعر: سلطان علی نایبی

منبع : سلطان علی نایبی |خدا عشق است.
برچسب ها :